Over Transition Town Zaanstreek

ttz embleemWat zijn Transition Towns eigenlijk?

Transition Towns zijn netwerken van groepen mensen die hun buurt duurzamer, socialer en minder olie-afhankelijk willen maken. Transition Towns willen mensen bij elkaar brengen zodat we elkaar kunnen inspireren en elkaars initiatieven kunnen steunen. Hierdoor ontwikkelen we de kracht van onze gemeenschap zonder op de overheid te hoeven wachten. Met elkaar kunnen we de transitie maken naar een duurzame wereld. Iedereen is welkom!

Wie heeft Transition Town bedacht?

De Transitiebeweging is ontstaan vanuit het werk van Rob Hopkins en zijn studenten. Hopkins gaf les in permacultuur. Dat is een wetenschap waarin de menselijke leefomgeving wordt ontworpen op een duurzame en economisch stabiele manier. Ecosystemen uit de natuur dienen als voorbeeld.

In 2004 ontwierpen Hopkins en zijn studenten een actieplan voor minder energiegebruik in hun universiteitsstad, Kinsale. Zij hadden ideeën over de opwekking van elektriciteit, maar bedachten ook creatieve oplossingen op het gebied van o.a. voedsel, onderwijs en economie. Dit plan begon als studieopdracht, maar werd door mensen van over de hele wereld gedownload. De gemeente van de universiteitsstad nam het energieplan in 2005 zelfs op in haar beleidsplannen.

Hopkins verhuisde naar Totnes in Engeland, waar hij besloot een project te beginnen buiten de universiteit. In 2006 begon hij Transition Town Totnes, gebaseerd op dezelfde permacultuurprincipes als het energieplan van Kinsale. Transition Town Totnes werd al snel een groot succes, en sindsdien hebben groepen mensen van over de hele wereld het Transitionmodel overgenomen en zijn in hun eigen gemeenten initiatieven gestart.

Met welke uitdagingen gaan Transition Towns aan de slag?

 1. Piekolie

De term piekolie betekent dat er een maximum zit aan de olieproductie. Na deze piek zal de olie opraken. Doordat de vraag naar olie blijft stijgen en er minder geproduceerd kan worden, wordt de olieprijs zo hoog dat er een permanente oliecrisis ontstaat.

Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk over te gaan op technologieën waarvoor geen olie nodig is. Veel van deze technologieën bestaan al. Zij maken gebruik van energie die niet opraakt of vervuilt: zonlicht, wind en water.

 1. Klimaatverandering

Vanaf het begin van de industriële revolutie is er steeds meer CO2 in de atmosfeer terechtgekomen. CO2 is een broeikasgas dat wordt uitgestoten door bijvoorbeeld vervoersmiddelen en vrijkomt bij de productie van aardolie. Broeikasgassen vormen een steeds dikkere ‘deken’ in onze atmosfeer die de warmte op aarde vasthoudt. Hierdoor stijgt de gemiddelde temperatuur en dit heeft grote gevolgen voor de planeet. De oceanen verzuren, het ijs smelt waardoor de waterspiegel stijgt en door het warmere water is er meer extreem weer.

De opwarming van de aarde is een urgent probleem. De oplossing is stoppen met het uitstoten van broeikasgassen. Alle technologie die we daarvoor nodig hebben, bestaat al, de politieke daadkracht helaas niet. Gelukkig kunnen wij ook zonder de overheid het proces in werking stellen!

 1. De financieel-economische crisis

De afgelopen eeuw is de wereldeconomie ontstaan, waardoor landsgrenzen niet meer relevant zijn voor de economie. Multinationals worden steeds machtiger en beïnvloeden regeringen over de hele wereld. Wanneer ergens een financiële crisis uitbreekt, heeft dat dus gevolgen voor de rest van de wereld, zoals we die nu voelen.

Veel regeringen zijn overgegaan tot strenge bezuinigingen die voornamelijk de middenklasse en armen treffen. Dit heeft tot gevolg dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Zo is bijna de helft van de rijkdom in bezit van 1% van de wereldbevolking. Kortom, het is tijd voor verandering.

Er is iets wat wij – zonder steun van de overheid – kunnen doen om deze trend tegen te gaan. Door onze lokale economie te steunen, worden we minder afhankelijk van multinationale bedrijven en zal hun macht afnemen. We kunnen eieren kopen bij de boer, spullen bij de bedrijven van onze vrienden, en als gemeenschap ons eigen voedsel verbouwen. Zo wordt ons geld niet vanuit de supermarkt weggesluisd naar in het buitenland gevestigde bedrijven en houden we Met welke uitdagingen gaan Transition Towns aan de slag?onze lokale economie – en werkgelegenheid – stabiel.Wat is

Het is tijd voor een nieuwe economie die zich aanpast aan wat de aarde ons kan geven, en waarbij groei niet gemeten wordt in geld maar in de gezondheid en het geluk van de mensen, de veiligheid in de buurt en de integriteit van de aarde.

logo ttz 2Wat doet Transition Town Zaanstreek?

In navolging van honderden steden over de hele wereld, is Transition Town Zaanstreek op 25 januari 2013 gelanceerd. De belangrijkste taak is om mensen bij elkaar te brengen en duurzame initiatieven beter zichtbaar te maken. Optimisme en creativiteit zijn daarbij belangrijk!

Als Zaankanters kunnen we onze eigen projecten bedenken en uitvoeren om duurzamer en socialer met elkaar samen te leven. Kleinschalige, sociale en betaalbare oplossingen zullen de omschakeling naar een volledig duurzame wereld versnellen. Iedereens inzet en ideeën zijn welkom!

Zo kunnen we veerkracht opbouwen om met financiële tegenslagen en stijgende brandstofprijzen om te gaan. We kunnen delen, ruilen en met de natuur meewerken. Voorbeelden van projecten waar Transition Town Zaanstreek aan meewerkt, zijn:

 • stadstuinen,

 • energiebesparing en –opwekking,

 • hergebruik en reparatie,

 • verhalen delen,

 • ecologisch bouwen,

 • werken aan eigen voedselzekerheid.

Dus eet jij plaatselijke producten? Doe je vrijwilligerswerk in de buurt? Of heb je zonnepanelen? Dan doe je eigenlijk al mee.

 • Wil je meer weten, bezoek dan een van de activiteiten van TTZ, bijvoorbeeld een infodoc.

 • Wil je meedenken, schuif dan aan bij een brainstormavond, deel jouw ideeën en vind gelijkgestemden.

 • Wil je meer doen, bied dan je talenten aan tijdens de repair café’s of sluit je aan bij een project.

 • Verbeter de wereld, begin bij jezelf? Maak gebruik van de tips en inspiratie die op de site zullen verschijnen. Kleinschalige acties kunnen tot grote veranderingen leiden!

Nu is het moment om de balans op te maken en onze toekomst te baseren op

LOKAAL VOEDSEL

duurzame energie

veerkrachtige lokale economie

en een hervonden gevoel van saamhorigheid

Transition Town Zaanstreek, samen op weg naar een toekomst met toekomst!